Committees

Chairman:

Dr. Kali Pradip Chowdhury, MD.

Convener:

Milan K Awon

Emeritus Coordinator:

Prabir Roy

Managing Committee:

Milan K Awon, Prabir Roy, Avik Dasgupta, Purna K Bhattacharya, Surajit Sengupta, Debiprasad Palit, Dipayan Sarkar, Tapas Sanyal, Kajal Sarkar, Kallol Chattopadhyay, Dilip Chakrabarti. Pranab Das, Chitta Saha, Sankha Ghosh, Ashis K Sengupta

NABC Advisors:

Asok Motayed, Ashok Rakhit, Santa Ghosh, Samprakash Majumdar

Treasurers:

Ranadeb Sarkar, Pranab Das

Financial Adviser:

Swapan Bandhopadhyay

IT & Registration:

Dipayan Sarkar, Partha Chakraborty, Debadip Bandhopadhyay, Debiprasad Palit, Deep Ghosh, Abhijit Kr. Roy, Soham Kar, Ayantika Karmakar, Chitta Saha, Bandana Rakhit, Snigdha Chakrabarti, Arijit Banik, Abhishek Paul, Debasish Bose, Jayanta Majumdar, Anirban Bhattacharya

Hotel Accommodation:

Milan Awon, Dipayan Sarkar, Chitta Saha, Amrita Nichols, Sujoy Das Kundu, Ranodev Sarkar

Facility Management

Kallol Chattopadhyay, Pranab Das, Lipika Mukhopadhyay, Mohua Roy, Girish Roy. Ashok Roy, Tapan Ganguly

SLAV/Stage Management:

Sunil Vasu, Surajit Sengupta, Debiprasad Palit, Biswajit Sen, Sougato Chatterjee, Devayanee Mitra

Transportation and Security:

Debiprosad Palit, Kallol Chattopadhyay, Ajoy Chakroborty, Debendu Bal, Biswajit Chowdhury, Bijoy Saha, Raghuram Rayala, Sunilkumar Kandanuru, Subrata Saha, Himanshu Saygal, Vaskar Das, Somenath Goshal

Vendor Management:

Surajit Roy, Gopendu Chakrabarti, Jyotirmoy Sarkar, Debasish Bose

Cultural Adviser:

Tapas Sanyal

Cultural(India):

Avik Das Gupta, Prabir Roy, Milan K Awon

Cultural(Domestic):

Tapas Sanyal, Debasis Adhikari, Sushmita Sarkar, Paushal De Bhaumik

NABC drama competition:

Kalachand Seal, Sudeshna Seal, Prabir Choudhury, Rajib Bhattacharya

NABC Idol:

Samir Chatterjee, Madhumita Chatterjee, Suman Laha, Joyeeta Roy

Opening Ceremony:

Prabir Roy

Closing Ceremony:

Parthasarathi Mukhopadhyay

Award Ceremony:

Arun Bhattacharya, Arati Bhattacharya, Dr. Amal Guha

Food:

Chitta Saha, Soma Sarkar, Mini Mukherjee, Subrata Saha, Partha Paria, Debpriyo Chowdhury, Notonesh Bhattacharjee

Business Forum:

Prithiraj Banerjee, Sumit Ganguli, Ebal Gupta, Bidhan Chaudhuri, Partha ChakrabortyCA), Debol Gupta

Medical Forum:

Kallol Chattopadhyay, Dr. Deb K Mukhopadhyay, Dr. Ashis Mukhopadhyay, Sanmay Mukherjee (Yoga), Dr. Debarshi Roy

Fund Raising:

Prabir Roy (Chair), Avik Dasgupta, Milan Awon, Purna Bhattacharya, Ashis Sengupta, Maitrayi Majumdar, Babli Chakrabarty, Rupak Chatterjee, Ajoy Dube, Sarnath Chattaraj, Bidyut Dey, Koushik Sashmal, Chandrani Banerjee, Ratan Banik, Biswa Bhattacharya, Partha Sarathi Chatterjee

Art and Decoration:

Amit Chatterjee, Subhendu Roy and Pratik Deb, DD Ganguly, Joyeeta Roy, Bidhan Chaudhuri

Literary Seminar:

Dilip Chakrabarti, Sudipta Bhowmik, Sharmila Dasgupta, Sudipta Chattopadhyay, Paromita Bhattacharya, Partha Sarathi Chatterjee, Mrinal Chaudhuri, Rajarshi Banerji

NABC Publication:

Apurba Trivedi, Somnath Sarkar, Mandavi Chattapadhaya, Amitabha Bagchi, Jyotisko Ganguly, Ashok Nandi

Bengali Film festival:

Ayantika Karmakar, Babli Chakraborty, Raj Hameed, Sarbari Choudhury

Hospitality:

Maitrayi Majumder, Lipika Mukhopadhyay, Indrashis Basu Chowdhury, Mitra Chattopadhyay, Kanika Ghosh, Payel Sasmal, Sumita Acharya, Shuktika Chatterjee, Kakoli Chakraborti, Pradipta Roy, Bidhan Roy, Rituparna Chakraborty, Ruby Sarkar, Paushali De Bhaumik, Paramita Chakraborti

Reception:

Sipra Sengupta, Shima Majumdar, Sangita Chattaraj, Mira Ganguly, Roma Roy, Sipra Roy, Chitra Banerjee, Nibedita Laha, Chandrani Banerjee, Shukla Sarkar, Lopamudra Chatterjee, Debjani Ghosh, Runa Kargupta, Nandini Ganguly, Mithu Das, Debjani Sarkar

Youth Programs:

Sampurna Dube, Rupak Chatterjee, Rishov Chatterjee, Dr. Debarshi Roy, DD Ganguly

Reunion:

Arpita Gupta, Bidhan Roy, Deep Ghosh, Alok Chatterjee. Paromita Bhattacharya Das

International Coordination:

Siladitya Ganguly, Sanku Bose

Program Management:

Tapas Sanyal, Avik Dasgupta, Partha Chakraborty

Marketing & Media:

Tapan Sen, Kallol Chattopadhyay, Sutirtha Chatterjee, Partha Sarathi Chatterjee, Dipayan Sarkar, Jash Chakraborty, Dipankar Chattopadhyay, Devayanee Mitra Das, J Mukherjee, Pratt Dey, Ayantika Karmakar, Ria Bannerjee, Saranath Chattoraj, Tapan Das, Ratan Banik, Pradip Chakraborti, Biswa Bhattachrya

Exhibition:

Dhriti Bagchi

Bangladesh Outreach:

Samprakash Majumder, Raj Hameed, Ajoy Dubey, Hasanuzzaman Saki

VISA Processing & Public Relation:

Pradip GuptaNews Flash