Our Proud Individual Sponsors

Sunanda & Kali Pradip Chaudhury (Kohinoor)

Drs. Srimati & Paritosh M Chakrabarti

Dr. Mani L. Bhaumik

Dr. Manjula Mukhopadhyay (Platinum)

Mrs. Lata & Milan Awon

Mrs. Sipra & Prabir Roy

Mrs. Krishna & Purna Bhattacharjee

Mrs. Snigdha & Dilip Chakrabarti

Mrs. Ayantika Karmakar & Debadip Bandyopadhyay

Mrs. Ila & Pranab Das

Mr. Asish Sengupta (Asissda)

Mrs. Gopa and Asok Motayed

Mrs. Rita & Mrinal Chaudhuri

Mrs. Dolly Chowdry

Dr. Subh Sen Pakrashi & Brojesh Pakrashi MD

Mrs. Swati Moitra

Mrs. Bandana & Ashok Rakhit

Mrs. Mita & Kallol Chattopadhyay

Mrs. Sushmita and Ranadeb Sarkar

Mrs. Maitreyi & Samprakash Mazumdar

Mrs. Dhriti & Amitabha Bagchi

Mrs. Srabasthi & Debi p. Palit

Mrs. Sohini & Chitta Saha

Mrs. Papia & Abhik Dasgupta

Mrs. Devayanee and Sujan Mitra

Mrs. Rupa & Subrata Saha

Mrs. Mousami & Pradip Sen

Mrs. Gargi & Surajit Sengupta

Mrs. Basudha & Ashis K Sengupta

Mrs. Swati & Prithviraj Banerjee

Mrs. Bulbul & Siladitya Ganguly

Dr. Sanku Bose

Mr. Debarshi Roy MD

Mrs. Rachel & Ronnie Roy

Mrs. Nabanita & Satyen Mukherjee

Mrs. Sarmistha & Debasish Adhikary MD

Mrs. Sharon & Swapan Bandyopadhyay

Dr. Meghmala Tarafdar & Sanjiv Singh

Mrs. Manju & Anil B Chandra

Dr. Meghmala Tarafdar & Sanjiv Singh

Mrs. Gargi Maiti & Ashoke Karmekar

Dr. Smita & Amit Guha

Maya Sarkar MD

Mrs. Shipra & Anit Maitra

Mrs. Gopa & Kajal Sarkar

Mrs. Sumana & Dipayan Sarkar

Mrs. Shankari & Bijay Basu

Ms. Shanta Ghosh

Drs. Sipra & Amiya Banerjee

Mrs. Rita & Dr. Suprasad Baidyaroy

Dr. Suparna & Jaiprakash Biswas

Drs. Arati & Arun Bhattacharya

Dr. Gargi Maiti & Ashoke Karmekar

Mrs. Sudipta Bhattacharya & Arun Pal

Drs. Mala & Dipak Nandi

Mrs. Krishna & Debu Chowdhuri

Mrs. Uma & Swapan Roy Chowdhuri

Mrs. Amrita & Roger Nichols

Mrs. Munmoon & Dr.Debasish chakraborty

Dr. Sumit Ganguly

Mrs. Chitra & Jaidev Sarkar

Mrs. Manidipa & Sailesh Chowdhury

Dr. Dipak Haldar

Mrs. Mou & Dr. Jyoti Chatterjee

Mrs. Subha & Dr. Sudip GuhaRoy

Mrs. Debjani & Pradip Gupta

Mrs. Reena & Anjan Ghosal

Mrs Monali & Sujoy Das Kundu

Drs. Indrani & Umadas Maitra

Mrs. Rajashree Chaudhuri

Drs. Sati & Mainak Majumdar

Mrs. Babli & Tamal Chakrabarty

Mrs. Ratna & Dr. Ajit Rakhit

Mrs. Dhriti & Dr. Arun Deb

Mrs. Paramita & Suman Saha

Mrs. Chandana & Rathin Roy

Mrs. Ruby & Dr. Shyamal Sarkar

News Flash